Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

Świadczenie rodzicielskie weszło w życie z dniem 01.01.2016r. i przysługuje osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego.

Uprawnieni do pobierania tego świadczenia są więc między innymi bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, rolnicy, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie pobierają zasiłku macierzyńskiego mogą ubiegać się o świadczenie rodzicielskie.

Wysokość świadczenia rodzicielskiego wynosi 1.000,00 zł miesięcznie, nie jest uzależnione od kryterium dochodowego.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w terminie 3 miesięcy od dnia urodzenia dziecka świadczenie to przysługuje począwszy od dnia urodzenia się dziecka.

Wsparcie finansowe w postaci świadczenia rodzicielskiego przysługuje przez rok (52 tygodnie) po urodzeniu dziecka w wysokości 1.000,00 zł miesięcznie, a w przypadku urodzenia bliźniaków ten okres wydłużony jest do 65 tygodni, zaś przy urodzeniu trojga dzieci przy jednym porodzie świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres 67 tygodni. W przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres 69 tygodni, a w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres 71 tygodni.