Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki
Rodzaje świadczeń rodzinnych:
1. zasiłek rodzinny
dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:
- urodzenia dziecka,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
- samotnego wychowywania dziecka,
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
- rehabilitacji i kształcenie dziecka niepełnosprawnego,
- rozpoczęcia roku szkolnego,
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.
2. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.
3. zasiłek pielęgnacyjny
4. świadczenie pielęgnacyjne
5. specjalny zasiłek opiekuńczy