Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydułtowach realizuje projekt  systemowy „Razem łatwiej – program aktywizacji społecznej i zawodowej osób bezrobotnych w Rydułtowach”  w latach 2008-2014.
 
W tym roku do projektu przystąpiły 33 osoby, z czego 8 osób w ramach Programu Aktywności Lokalnej Miasta Rydułtowy (PAL).
W ramach projektu z każdym uczestnikiem przeprowadzony jest wywiad środowiskowy, 
a następnie podpisywany jest kontrakt socjalny.
Każdy z klientów z którym został podpisany kontrakt socjalny deklarował się uczestniczyć 
wybranym przez siebie kursie zawodowym, w tym roku prowadzone są następujące kursy zawodowe:
-kucharz, cukiernik połączony z elementami cateringu,
-opiekun osób starszych i dzieci, 
-technolog robót wykończeniowych, 
-bukieciarz, florysta, 
-kurs kroju i szycia z elementami zdobienia artystycznego.
Oprócz kursów zawodowych każdy z uczestników korzysta z zajęć w ramach:
-kursu komputerowego z elementami kasy fiskalnej, 
-treningu kompetencji umiejętności społecznych przeprowadzony przez psychologa (indywidualnie oraz grupowo),
-treningu warsztatowego – wizaż ze stylizacją ubioru stylista, treningu umiejętności życiowych z elementami dobrej i taniej kuchni domowej oraz nakrywanie do stołu,-szkolenia z zakresu aktywnego poszukiwania pracy i autoprezentacji z doradcą zawodowym.
 
W ramach Program Aktywności Lokalnej prowadzone są warsztaty:
-warsztaty psychoterapeutyczne metodą Klanza i Gestalt,
-warsztaty grupowe z psychologiem,
-porady grupowe z doradcą zawodowym,
-cykl spotkań w ramach szlifowania umiejętności: trening wizażu,
-kurs cukierniczy.
Uczestnicy także korzystają z wsparcia psychologa, doradcy zawodowego i prawnika 
w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym.
Grupa ta wraz z najbliższym otoczeniem korzysta również z działań środowiskowych:
-imprezy integracyjno-kulturalnej "Wszyscy dzieciom",
-wycieczki integracyjno-edukacyjna "Śladami historii",
-spotkania integracyjnego "Mikołajki w rodzinie",
-cykl spotkań edukacyjnych profilaktyka zdrowotna i pierwsza pomoc. 
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa klientów pomocy społecznej Miasta Rydułtowy. Grupą docelową projektu są osoby  bezrobotne, będące klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydułtowach.