Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

Rok 2011

Projekt był adresowany do 20 osób bezrobotnych korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydułtowach z którymi zawarte zostały kontrakty socjalne.
 
W ramach kontraktów wykorzystane zostały instrumenty aktywizujące:
1. Instrument aktywizacji edukacyjnej - kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe 
w zależności od wyboru uczestnika: 
  - kurs florysta;
  - kurs sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej;
  - kurs kosmetyczka;
  - kurs opiekun osób starszych i dzieci;
  - kurs kucharz;
  - kurs technolog robót budowlanych i wykończenia wnętrz;
  - kurs komputerowy z elementami fakturowania dla wszystkich uczestników projektu.         
2. Instrument aktywizacji zdrowotnej - badania wstępne z Medycyny Pracy.
3. Instrument aktywizacji społecznej:
  - trening kompetencji i umiejętności społecznych przeprowadzony przez psychologa
  - trening warsztatowy wizaż i stylista dla kobiet;
  - trening zarządzania budżetem domowym dla mężczyzn.
4. Instrument aktywizacji zawodowej - szkolenie z zakresu aktywnego poszukiwania pracy i autoprezentacji przeprowadzony przez doradcę zawodowego.
5. Wsparcie finansowe - zasiłki celowe.
 
W ramach projektu realizowany był Program Aktywności Lokalnej skierowany do 10 rodzin, wobec których zastosowane zostały następujące instrumenty o charakterze aktywizującym:
1. Instrument aktywizacji zawodowej - organizacja usług wspierających, w tym: doradcy zawodowego.
2. Instrument aktywizacji zdrowotnej - warsztaty psychoterapeutyczne metodą Klanza 
i Gestalt.
3. Instrument aktywizacji społecznej:
  - porady psychologa i doradcy prawnego w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym;
  - cykl spotkań w ramach szlifowania umiejętności takich jak trening kulinarny, wizażu itp.
4. Instrument aktywizacji edukacyjnej - kurs komputerowy.
Działania o charakterze środowiskowym w PAL to inicjatywy integracyjne obejmująceorganizowanie i inspirowanie udziału mieszkańców w imprezach i spotkaniach 
w szczególności o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym czy turystycznym:
  - organizacja imprezy integracyjno-kulturalnej "Wszyscy dzieciom" połączonej z otwarciem placu zabaw w Radoszowach;
  - wycieczka integracyjno-edukacyjna "Śladami historii", w której uczestniczyły osoby z PALu wraz z dziećmi. Tematem wyjazdu była historia. Głównym celem wycieczki było poszerzenie wiedzy oraz wspólny wyjazd całej grupy mający na celu integrację;
  - organizacja spotkania integracyjnego "Mikołajki w rodzinie" - na spotkanie zostały zaproszone rodziny biorące udział w PALu, które czynnie brały udział w zabawach integracyjnych, grach i konkursach oraz w spotkaniu z Mikołajem i występem artystycznym zespołu;
  - cykl spotkań edukacyjnych profilaktyka zdrowotna i pierwsza pomoc - w ramach cyklu zostały przeprowadzone 3 spotkania prowadzone przez pracownika Instytutu Onkologii w Gliwicach 
poświęcone następującym tematom:
rak szyjki macicy, 
rak piersi,
pierwsza pomoc 
 
Okres realizacji:
01.01.2011 - 31.12.2011
 
Źródła finansowania:
Łączna wartość projektu - 334 381,00zł., w tym:
  - Europejski Fundusz Społeczny i budżet państw - 299 270,99zł.
  - Wkład własny - 35 110,01zł.