Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki
Rok 2008      
       
Projekt był adresowany do 15 osób bezrobotnych korzystające z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydułtowach, z którymi zawarte zostały kontrakty socjalne (1 osoba przerwała udział w projekcie, na  to wolne miejsce została wybrana osoba z listy rezerwowej). 
W ramach kontraktów wykorzystane zostały instrumenty aktywizujące:
1. Instrument aktywizacji edukacyjnej - kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe w zależności od wyboru uczestnika: 
  - kurs florystyka z obsługą kasy fiskalnej;
  - kurs sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej;
  - kurs kosmetyczny z obsługą kasy fiskalnej;
  - kurs opiekun osób starszych i dzieci.
2. Instrument aktywizacji społecznej:
  - trening kompetencji i umiejętności społecznych przeprowadzony przez psychologa;
  - trening warsztatowy wizaż i stylista.
3. Instrument aktywizacji zawodowej - szkolenie z zakresu aktywnego poszukiwania pracy i autoprezentacji przeprowadzony przez doradcę zawodowego.
4. Wsparcie finansowe - zasiłki celowe.
 
Okres realizacji:
01.05.2008 - 31.12.2008
 
Źródła finansowania:
Łączna wartość projektu - 143 275,00 zł., w tym:
- Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa - 128 231,12 zł.
- Wkład własny - 15 043,88 zł.