Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydułtowach
informuje, iż w związku z utrzymaniem trwałości realizowanego projektu „Moc w rodzinie”

prowadzony jest ciągły nabór do Klubu seniora

Uczestnikami Klubu mogą zostać mieszkańcy Rydułtów w wieku powyżej 60 lat, będący osobami niesamodzielnymi*
*Osoba niesamodzielna – osoba, która ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Klub seniora prowadzi wybrana w konkursie organizacja pozarządowa

tj. Moje Miasto

Udział w klubie jest bezpłatny.

W ramach klubu rydułtowscy seniorzy będą mogli korzystać z takich zajęć jak:

- ćwiczenia fizyczne pozwalające zadbać o kondycję,

-  robótki ręczne,

-  wspólne gry i zabawy usprawniające proces myślenia.

Dodatkowo, w ramach klubu seniora prowadzone będą prelekcje z zakresu dostrzegania

zagrożeń (np. próba wyłudzenia pieniędzy metodą "na wnuczka", "na „policjanta", "na fałszywe

faktury" oraz jak nie dać nabrać się na pożyczki tzw. chwilówki).

Zajęcia w Klubie seniora odbywają się w Rydułtowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, w

pomieszczeniu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zapisz się do nas i skorzystaj z oferowanego wsparcia.

Udział w klubie seniora pozwoli na spędzania czasu wolnego w towarzystwie rówieśników, rozwijanie swoich zainteresowań.

Zgłoszenia przyjmowane są w Miejski Ośrodku Pomocy Społecznej w Rydułtowach ul. Raciborska 369 44-280 Rydułtowy pokój nr 5. Od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30. Rekrutację prowadzi: Sylwia Noworyta tel. 32 457 47 97 mail: k ancelaria@mopsrydultowy.pl lub pracownik socjalny na dyżurze.