Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydułtowach informuje, iż w związku z realizacją projektu „Moc w rodzinie” prowadzony jest nabór  do powstającego Klub seniora

Uczestnikami Klubu mogą zostać  mieszkańcy Rydułtów w wieku powyżej 60 lat, będący osobami niesamodzielnymi*

*Osoba niesamodzielna – osoba, która ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Klub  seniora prowadzić będzie  wybrana w konkursie organizacja pozarządowa.
Udział w klubie jest bezpłatny. Termin rozpoczęcia od 02.11.2017r. do 31.07.2019r.

 

W ramach klubu rydułtowscy seniorzy będą mogli korzystać z takich zajęć jak:

-        ćwiczenia fizyczne pozwalające zadbać o kondycję,

-        robótki ręczne,

-        wspólne gry i zabawy usprawniające proces myślenia.

Dodatkowo, w ramach klubu seniora prowadzone będą prelekcje z zakresu dostrzegania zagrożeń (np. próba wyłudzenia pieniędzy metodą "na wnuczka", "na „policjanta", "na fałszywe faktury" oraz jak nie dać nabrać się na pożyczki tzw. chwilówki).

Zajęcia w Klubie seniora będą odbywać się na terenie Miasta Rydułtowy w pomieszczeniu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych i będzie funkcjonował 1 raz w tygodniu po 3 godziny.

Planuje się, że w zajęciach będzie brało udział min 15 osób, w tym min 9 kobiet.


Zapisz się do nas i skorzystaj z oferowanego wsparcia.

Udział w klubie seniora pozwoli na spędzania czasu wolnego w towarzystwie rówieśników, rozwijanie swoich zainteresowań.

Nabór rusza od 18.09.2017r. do 29.09.2017r. Osoby, które zgłoszą się po upływie wyżej wskazanego terminu zostaną wpisane na listę rezerwową.

Zgłoszenia przyjmowane są w Miejski Ośrodku Pomocy Społecznej w Rydułtowach ul. Raciborska 369 44-280 Rydułtowy pokój nr 6. Od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30. Rekrutację prowadzi: Monika Capek – pracownik socjalny  tel. 32 457 47 97 mail: mopsrydultowy@gmail.com lub pracownik socjalny na dyżurze.

W ramach klubu zorganizowana zostanie grupa samopomocy sąsiedzkiej tzw. bank usług lokalnych. Wymiana usług będzie opierała się o zasadę "usługa za usługę" i nie będzie rozliczana pomiędzy mieszkańcami czasem jej wykonania ani środkami pieniężnymi. Pozwoli to na skierowanie pomocy np. w opiece nad ogrodem czy mieszkaniem (np. mycie okien, drobne remonty), osobom starszym, które zgłoszą takie zapotrzebowanie na usługi, jak również same złożą ofertę swoich usług.