Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

Ważne zmiany dotyczące świadczenia wychowawczego 500+

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci do ukończenia 18-go roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć w gminie, w której mieszkamy, listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez Internet.

Jak złożyć wniosek o „Rodzina 500 plus”

Wnioski o świadczenie wychowawcze można składać od 1 lipca 2019 r. elektronicznie.

E-wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej, a od 1 sierpnia 2019 drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rydułtowach lub za pośrednictwem poczty.

Osoby, które złożą wnioski od lipca do września 2019 roku będą miały wypłacone świadczenia z wyrównaniem za ten okres. Natomiast dla wniosków złożonych po 30 września 2019 roku świadczenia zostaną wypłacone od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania.

Najważniejsze zmiany:

  • świadczenie 500+ będzie przysługiwało na każde dziecko do ukończenia 18 roku życie bez względu na kryterium dochodowe,

  • prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie uzależnione jak dotychczas od wymogu ustalenia alimentów od drugiego rodzica w przypadku osób samotnie wychowujących,

  • wprowadzenie 3-miesięcznego terminu na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko liczonego od dnia urodzenia dziecka (dotyczy dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 r.),

  • wprowadzenie rozwiązania pozwalającego na przyznanie, z zachowaniem ciągłości, świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku (powyższe rozwiązanie ma zastosowanie do spraw w których śmierć rodzica nastąpiła po dniu 30 czerwca 2019 r. ),

  • świadczenia zyskają również dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Ważne!

Od 01.07.2019 r. zachęcamy do składania wniosków o świadczenie wychowawcze 500+ drogą elektroniczną.

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r.

tylko 1 wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.) na okres do 31 maja 2021r.

Uwaga, rodzice ci muszą pamiętać aby złożyć wniosek do 30 września br., jeśli chcą otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca br.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydułtowach
pod nr tel. 32 457-47-97 lub 32 453-21-12.