Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydułtowach został utworzony na mocy uchwały NR III/12/92 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 06 kwietnia 1992r.
Ośrodek jest gminną jednostką organizacyjną, działającą w formie jednostki budżetowej. Obszar działania Ośrodka obejmuje teren miasta Rydułtowy. Siedzibą Ośrodka jest miasto Rydułtowy. Pracą Ośrodka kieruje Dyrektor mgr Halina Kotala.
Podstawowym celem Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Ośrodek w swoim działaniu realizuje zadania własne gminy i zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej.