Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

Zasiłek rodzinny i fundusz alimentacyjny - nowy okres 2020/2021

Od 1 października kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wzrośnie z 800 do 900 zł; będzie też obowiązywał mechanizm "złotówkę za złotówkę"

Przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres świadczeniowy tj. 2020/2021 funkcjonał będzie tzw. mechanizm złotówkę za złotówkę.

"Zakłada on, że przekroczenie progu dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, czyli kwoty 900 zł miesięcznie na osobę w rodzinie np. o 300 zł nie będzie skutkować automatycznie utratą prawa do tych świadczeń. Świadczenie będzie wówczas przysługiwać w wysokości pomniejszonej o kwotę przekroczenia kryterium"

Minimalna kwota świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługująca z zastosowaniem tego mechanizmu wynosić będzie 100 zł.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydułtowach, informuje, iż wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy można składać w następujących terminach:

Świadczenia rodzinne – na okres zasiłkowy  od 01.11.2020 do 30.10.2021

(zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego, specjalny zasiłek opiekuńczy)

 • od 1 lipca - tylko drogą elektroniczną (za pośrednictwem portalu Empatia

 • od 1 sierpnia - w formie papierowej (w siedzibie tut. MOPS, w godzinach pracy Ośrodka) lub drogą pocztową.


Złożenie wniosku:

 • lipiec - sierpień - wypłata świadczeń do dnia 30 listopada 2020 r.

 • wrzesień - październik -  wypłata świadczeń najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 r.

 • listopad - grudzień - wypłata świadczeń najpóźniej do dnia 28 lutego 2021 r.

UWAGA! Złożenie wniosku w grudniu (lub miesiącach kolejnych) oznacza wypłatę świadczeń od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za minione miesiące.

 

Fundusz alimentacyjny – na okres świadczeniowy  od 01.10.2020 do 30.09.2021

 • od 1 lipca - tylko drogą elektroniczną (za pośrednictwem portalu Empatia

 • od 1 sierpnia - w formie papierowej (w siedzibie tut. MOPS, w godzinach pracy Ośrodka) lub drogą pocztową.
   

Złożenie wniosku:

 • lipiec - sierpień - wypłata świadczeń do dnia 31 października 2020 r.

 • wrzesień - wypłata świadczeń najpóźniej do dnia 30 listopada 2020 r.

 • październik - wypłata świadczeń najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 r.

UWAGA! Złożenie wniosku w listopadzie (lub miesiącach kolejnych) oznacza wypłatę świadczeń od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za minione miesiące.

 • listopad - wypłata świadczeń najpóźniej do dnia 31 stycznia 2021 r.

 • grudzień - styczeń 2020 r. - wypłata świadczeń najpóźniej do dnia 28 lutego 2021 r.