Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

Zaproszenie do wzięcia udziału w badaniach

W związku z prowadzonymi przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydułtowach pracami nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Rydułtowy na lata 2021-2026 zwracamy się do Państwa z prośbą o udział w badaniu ankietowym.

Ankieta zawiera 28 pytań jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru. Badanie ankietowe jest anonimowe i zostanie przeprowadzone za pomocą ankiety w formie elektronicznej lub papierowej.

Zatem uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na każde z pytań ankietowych, gdyż tylko kompletne informacje pozwolą wskazać najważniejsze problemy społeczne i potrzeby Miasta Rydułtowy.

Przekazane opinie, uwagi i sugestie, jako cenne źródło informacji, stanowiące odzwierciedlenie aktualnych i rzeczywistych potrzeb społeczno-gospodarczych, zostaną zestawione i uwzględnione przy opracowaniu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Rydułtowy na lata 2021-2026, w zakresie jej celów, priorytetów oraz kierunków działań w perspektywie najbliższych lat.

Bardzo prosimy o wypełnienie ankiety w wersji elektronicznej

Link do ankiety:
www.profitest.pl/s/35517/UlViaTnQ

 

Formularz ankiety jest również dostępny w formie papierowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rydułtowach, ul. Raciborska 369, 44-280 Rydułtowy.

 

Formularz papierowy można pobrać i złożyć w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydułtowach na parterze w skrzynce z napisem ANKIETY w godzinach pracy Ośrodka.

Ankiety przyjmowane są do dnia 30.10.2020 r.