Harmonogram wypłat w kasie 

Miesiąc Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek pielęgnacyjny Świadczenie wychowacze (500+) Zasiłek stały Dodatek energetyczny i dodatki mieszakniowe

Październik

A - Ł-  23

M - Ż - 24

A - Ł - 15

M - Ż - 16

23*

3

Listopad

A - Ł - 27

M - Ż - 28

A - Ł - 12

M - Ż - 13

27* 7
Grudzień

A - Ł - 17

M - Ż - 18

A - Ł - 10

M - Ż - 11

17* 5

Terminy wypłat zasiłków z pomocy społecznej sa podane w decyzjach.

* W przypadku zamiany kwoty zasiłku stałego, wypłata za dany miesiąc może nastąpić w terminie późniejszym, nie później niż do końca danego miesiąca.