Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

Od 01 marca 2020r.  kwota najniższej emerytury wynosi 1200,00 zł.

W związku z tym kryterium przyznawania dodatku mieszkaniowego wynosi:

  • dla gospodarstwa wieloosobowego 125 % najniższej emerytury - 1500,00 zł na osobę

  • dla gospodarstwa jednoosobowego 175 % najniższej emerytury - 2100,00 zł na osobę

Uprawnienia do dodatków mieszkaniowych uzyskują gospodarstwa domowe, które spełniają jednocześnie trzy warunki:

1.Zamieszkują w lokalu, do którego posiadają tytuł prawny (z wyjątkiem osób zajmujących lokal mieszkalny bez  tytułu prawnego i oczekujących na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny)

2.Średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskany w deklarowanym okresie  nie przekracza 125% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym lub 175% najniższej emerytury w   gospodarstwie jednoosobowym

3.Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa  domowego nie przekracza:

dla 1 osoby 35,00 m² + 30% = 45,50 m²
dla 2 osób 40,00 m² + 30%  = 52,00 m²
dla 3 osób 45,00 m² + 30%  = 58,50 m²
dla 4 osób 55,00 m² + 30%  = 71,50 m²
dla 5 osób 65,00 m² + 30%  = 84,50 m²
dla 6 osób 70,00 m² + 30%  = 91,00 m²

W razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5m 2

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza powierzchni normatywnej o więcej niż:

- 30% lub 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej nie przekracza 60%.

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15m2  jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna,której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. 

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.